1. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn opgesteld in deze disclaimer.
  2. De inhoud van deze website en de webpagina’s is met uiterste zorg samengesteld. Construir a Medida S.L. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en onjuistheden en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen.
  3. Bij het gebruik maken van de inhoud van deze website of delen daarvan zonder uitdrukkelijke toestemming van Construir a Medida S.L., maakt u inbreuk op intellectueel eigendom en de daarmee correlerende rechten.
  4. Construir a Medida S.L. is niet verantwoordelijk voor inhoud van bestanden die aan deze website zijn gekoppeld, danwel de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of doorgelinkt. Indien u onderdelen van deze website opnieuw wilt delen of verspreiden, bent u verplicht dit vooraf schriftelijk te verzoeken. Gelieve daarvoor gebruik te maken van het contactformulier.

Contactformulier